Selecteer een pagina

Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten

De Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten – ‘Adviesraad-CG’ in het kort – had voor mij een duidelijke opdracht: ‘Maak een website die eenvoudig en goed bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.’

Deze opdracht heeft geresulteerd in een website die grafisch gezien zeer eenvoudig is. Elke opsmuk die kan afleiden van de boodschap, is achterwege gelaten. Zo mochten er geen gekleurde achtergronden in, of achtergronden met een watermerk. Wel is er voorzien in een mogelijkheid de teksten op de gehele website te laten voorlezen door middel van een ’text to speech’ module. Voor slechtzienden is een functie ingebouwd waarmee de kleuren van de site en het contrast eenvoudig zijn aan te passen aan persoonlijke wensen.