Privacyverklaring

Er zijn diverse redenen waarom Jotiko persoonsgegevens verwerkt. Als je er graag het fijne van wilt weten, lees dan de privacyverklaring.